DỊCH VỤ INTERNET CÁP QUANG VIETTEL 

  • Fast 50   -   50Mbps :    660.000đ
  • Fast 60   -   60Mbps :    880.000đ
  • Fast 80   -   80Mbps : 2.200.000đ
  • Fast 100 - 100Mbps : 4.400.000đ

Dịch vụ internet Cáp Quang viettel dành cho doanh nghiệp. Thông tin các gói cước, chương trình khuyến mãi, thủ tục đăng ký và thời gian lắp đặt…

Dịch vụ internet Cáp Quang viettel dành cho cá nhân hộ gia đình. Thông tin các gói cước, chương trình khuyến mãi, thủ tục đăng ký …

Dịch vụ Truyền hình số, truyền hình HD viettel. Thông tin các gói cước, chương trình khuyến mãi, thủ tục đăng ký và thời gian lắp đặt…

Dịch Vụ Giải Pháp Dành Cho Doanh Nghiệp

Dịch vụ Internet Leased Line Viettel. Thông tin các gói cước, chương trình khuyến mãi, thủ tục đăng ký và thời gian thi…

Dịch vụ chữ ký số khai thuế qua mạng Viettel. Giới thiệu dịch vụ, báo giá và hướng dẩn các thủ tục cần thiết…

Dịch vụ Hóa đơn điện tử viettel là giải pháp thông minh, thay thế hóa đơn giấy. Chương trình khuyến mãi, thủ tục đăng ký …

VỀ CHÚNG TÔI

Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển của một công ty. Chính vì vậy công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt với việc tuyển dụng cũng như đào tạo. Sau khi trãi qua quá trình đào tạo và được cấp giấy chứng nhận nhân viên mới được tiến hành các dịch vụ khách hàng.

error: Content is protected !!