goidoanhnghiep

GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP 

✅ Fast 50-50Mbps  :    660.000đ
✅ Fast 60-60Mbps  :    880.000đ
✅ Fast 80-80Mbps  : 2.200.000đ
✅ Fast100-100Mbps: 4.400.000đ

goicanhanmoi

GÓI CƯỚC CÁ NHÂN 

✅ Net 3 – 25Mbps : 220.000đ
✅ Net 4 – 30Mbps : 240.000đ
✅ Net 5 – 35Mbps : 270.000đ
✅ Net 6 – 40Mbps : 350.000đ

combomoi

GÓI CƯỚC COMBO 

✅ Net3+Flexi-25Mbps: 260.000đ
✅ Net4+Flexi-30Mbps: 280.000đ
✅ Net5+Flexi-35Mbps: 310.000đ
✅ Net6+Flexi-40Mbps: 410.000đ

viettel-HCM-tuyen-dung-1

VỀ CHÚNG TÔI

Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển của một công ty. Chính vì vậy, công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt với việc tuyển dụng cũng như đào tạo Sau khi trải qua quá trình đào tạo và được cấp chứng nhận nhân viên mới được tiến hành các dịch vụ của khách hàng.

ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

.

Facebook