Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Câu Hỏi 1

Thích

– Tại sao máy điện thoại của tôi đã để chế độ Automatic Mode (chế độ lựa chọn mạng tự động) nhưng khi vào những khu vực 4G mà vẫn không sử dụng được dịch vụ 4G?

Trả lời
– Điều kiện khi bạn sử dụng dịch vụ 4G: (1) Máy Điện thoại của bạn đã có hỗ trợ 4G chưa; (2) khách hàng đã đổi sim thường thành sim 4G chưa; (3) Bạn đã Chọn mạng 4G (4G/LTE) chưa.

– Trong trường hợp bạn đã hội đủ điều kiện trên mà vẫn chưa sử dụng được 4G, Khách hàng nên reset lại máy điện thoại của mình hoặc bật – tắt chế độ máy bay (Airplane Mode) để cập nhật 4G.

 

email