LATEST ARTICLES

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 6-2018

Cáp Quang Viettel khuyến mãi Tháng 6/2018 - Viettel Telecom áp dụng chính sách Khuyến mãi Tháng 6 cho khách hàng khi đăng ký hòa mạng mới cáp quang Viettel như sau:

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 5-2018

Cáp Quang Viettel khuyến mãi Tháng 5/2018 - Tháng 5 nay, Viettel Telecom áp dụng chính sách mới cho khách hàng thuê nhà thường xuyên di chuyển nơi ở muốn đăng ký sử dụng cáp quang viettel

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 4-2018

khuyến mãi Cáp Quang Viettel Trong Tháng 4/2018 - Tháng 4, Năm 2018 tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel khuyến mãi lớn chào đón những sự kiện quan trong của đất nước

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 3-2018

khuyến mãi Cáp Quang Viettel Trong Tháng 3/2018 - Tháng 3, Năm 2018 tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel khuyến mãi, mới khi sử dụng internet cáp quang viettel bạn sẽ nhận ngay khuyến mãi từ Viettel cho việc sử dụng internet cáp quang viettel. Khuyến mãi đang được lang tỏa đến những khách hàng chưa sử dụng internet viettel hoặc từ những mà mạng...

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 2-2018

khuyến mãi Cáp Quang Viettel Trong Tháng 2/2018 - Tháng 2, Năm 2018 Tập đoàn viễn Thông Quân Đội Viettel khuyến mãi mới khi sử dụng internet cáp quang viettel bạn sẽ nhận ngay khuyến mãi từ Viettel cho việc sử dụng internet cáp quang viettel. Khuyến mãi đang được lang tỏa đến những khách hàng chưa sử dụng internet viettel hoặc từ những mà mạng khác chuyển sang,...

Những Sự Kiện Nổi Bật Trong Năm 2017

Thủ tướng Chính Phủ vừa ký quyết định ban hành Nghị định Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel thay cho cái tên Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 1-2018

Năm 2018 Tập đoàn viễn Thông Quân Đội Viettel khuyến mãi mới khi sử dụng internet cáp quang viettel bạn sẽ nhận ngay khuyến mãi từ Viettel cho việc sử dụng internet cáp quang

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 12-2017

Tháng 12 Tập đoàn viễn Thông Quân Đội Viettel khuyến mãi mới khi sử dụng internet cáp quang viettel bạn sẽ nhận ngay khuyến mãi từ Viettel cho việc sử dụng internet cáp quang

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 11-2017

khuyến mãi Cáp Quang Viettel tháng 11-2017 - Tháng 11 này Tập đoàn viễn Thông Quân Đội Viettel khuyến mãi mới khi sử dụng internet cáp quang viettel bạn sẽ nhận ngay khuyến mãi từ Viettel cho việc sử dụng internet cáp quang viettel. Với giá cước siêu giảm giá siêu cạnh tranh với những nhà mạng khác. Khuyến mãi đến với những khách hàng chưa sử...

Cáp Quang Viettel Khuyến Mãi tháng 10-2017

khuyến mãi Cáp Quang Viettel tháng 10-2017 - Tháng 10 này Tập đoàn viễn Thông Quân Đội Viettel khuyến mãi mới khi sử dụng internet cáp quang viettel bạn sẽ nhận ngay khuyến mãi từ Viettel cho việc sử dụng internet cáp quang viettel. Với giá cước siêu giảm giá siêu cạnh tranh với những nhà mạng khác. Khuyến mãi đến với những khách hàng chưa sử...