Gói Cước internet Cáp Quang Viettel Net 5 (35Mbps)

Gói Cước internet Cáp Quang Viettel Net 5 (35Mbps)

Giới thiệu: Gói cước internet cáp quang viettel Net 5 (35Mbps) Hiện tại, công nghệ cáp quang (GPON) đã được Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông quân đội đưa vào vận hành khai thác và cung cấp ra thị trường giúp những hộ gia đình, Doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ cáp quang hiện […]

Gói Cước internet Cáp Quang Viettel Net 3 (25Mbps)

Gói Cước internet Cáp Quang Viettel Net 3 (25Mbps)

Giới thiệu: Gói cước internet cáp quang viettel Net 3 Hiện tại, công nghệ cáp quang (GPON) đã được Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông quân đội đưa vào vận hành khai thác và cung cấp ra thị trường giúp những hộ gia đình, Doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ cáp quang hiện đại […]

Gói Cước internet Cáp Quang Viettel Net 2 (20Mbps)

Gói Cước internet Cáp Quang Viettel Net 2 (20Mbps)

Giới thiệu: Gói cước internet cáp quang viettel Net 2 Hiện tại, công nghệ cáp quang (GPON) đã được Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông quân đội đưa vào vận hành khai thác và cung cấp ra thị trường giúp những hộ gia đình, Doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ cáp quang hiện đại […]


error: Content is protected !!