Home » SMAS VIETTEL – Phần Mềm Quản Lý Trường Học

Giải Pháp CNTT

SMAS VIETTEL – Phần Mềm Quản Lý Trường Học

SMAS VIETTEL Hệ Thống Quản Lý Trường Học

SMAS Viettel Hệ thống quản lý trường học (SMAS – School Management System) là hệ thống quản lý tổng thể của Viettel nhằm phục vụ ngành giáo dục.

SMAS VIETTEL - Phần Mềm Quản Lý Trường Học

LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG SMAS 

– Cung cấp kênh liên lạc qua cổng thông tin điện tử giúp nhà trường – gia đình gần nhau hơn.

– Tổng hợp các số liệu báo cáo thống kê về tình hình dạy và học của học sinh.

Viettel sẽ có nhân viên thể hỗ trợ trực tiếp tại từng trường trong việc sử dụng phần mềm.

SMAS Triển khai trên hạ tầng Internet của Viettel, nên dữ liệu thông tin của các trường luôn được Viettel đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Các sự cố luôn được đảm bảo khắc phục trong thời gian nhanh nhất và ngắn nhất.

– Phần mềm SMAS được Viettel triển khai miễn phí, trường không phải đầu tư, cài đặt, quản trị.

– Phần mềm SMAS Dễ sử dụng, mọi lúc mọi nơi.

Các trường nên sử dụng phần mềm quản lý như:

– Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

– Các đơn vị quản lý như: Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

SMAS VIETTEL - Phần Mềm Quản Lý Trường Học

8 TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI PHẦN MỀM SMAS

1. Quản lý học sinh – quản lý hồ sơ học tập, từ đó đánh giá xếp loại học tập, hạnh kiểm hay danh hiệu thi đua và tổng hợp báo cáo gửi lãnh đạo cấp trên.

2. Quản lý giáo viên – phần mềm giúp quản lý giáo viên, phân công giảng dạy hay quản lý khen thưởng, kỷ luật.

3. Quản lý thông tin kỳ thi – giúp hỗ trợ tổ chức thi như lên danh sách thí sinh, đánh số báo danh, chia phòng thi. Và còn có thể quản lý kết quả  như điểm thi, chuyển danh sách kết quả.

4. Quản lý điểm, tra cứu điểm – tính năng này cho phép phụ huynh nhắn tin để tra cứu điểm chuyên cần.

5. Quản lý danh mục – Cho phép tất cả các trường trong cả nước truy cập lấy thông tin nội bộ.

6. Quản lý người dùng – phân quyền quản lý người dùng phần mềm, khởi tạo dữ liệu đầu năm, khai báo thông tin, tổng kết dữ liệu trong quá trình học

7. Quản lý thông tin thống kê cấp Phòng hoặc Sở giáo dục – tổng hợp báo cáo dạy và học, kết xuất dữ liệu đưa lên website/ cổng thông tin điện tử.

8. Website cho nhà trường – Quảng bá thông tin trường, giúp bậc phụ huynh tra cứu kết quả học tập của học sinh.

 

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page